logo

Νέα

Το νέο πλαίσιο για τις Βραχυχρόνιες Μισθώσεις (Ν.5073/2023)

(κατανόηση μέσω ερωτήσεων – απαντήσεων) - Διευκρινήσεις από την ΑΑΔΕ Ως βραχυχρόνια μίσθωση ορίζεται η μίσθωση ή υπεκμίσθωση ακινήτου, ανεξάρτητα αν είναι αναρτημένο σε ψηφιακή πλατφόρμα στο πλαίσιο της οικονομίας διαμοιρασμού ή όχι και ανεξάρτητα αν η σύμβαση συνάπτεται μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας, για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, μικρότερη των εξήντα (60) ημερών και εφόσον δεν […]
Περισσότερα

Υπόχρεοι υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φ.π. (Ε1) - Ερωτήσεις απαντήσεις

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων Υπόχρεοι στην υποβολής δήλωσης 1.Ε. Φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, 19 ετών φοιτητής Πανεπιστημίου, που φιλοξενείται από τους γονείς του, έχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, παρόλο που δεν αποκτά κάποιο εισόδημα;Α. Όχι, καθώς ο ενήλικος φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, ανεξάρτητα από το αν είναι εξαρτώμενο μέλος ή όχι, έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης όταν αποκτά εισόδημα […]
Περισσότερα

Αναγνώριση Επιδομάτων Προϋπηρεσίας: Πως αποτυπώνονται οι αυξήσεις στον ιδιωτικό τομέα. Παροχή διευκρινήσεων του άρθρου 33 του ν. 5053/2023.

Αυξήσεις που ξεκινούν από 78 ευρώ και φτάνουν έως και 234 ευρώ θα λάβουν, εντός του 2024, όσοι μισθωτοί είχαν θεμελιώσει προϋπηρεσία πριν τον Φεβρουάριο του 2012. Η αναγνώριση της προϋπηρεσίας, βάσει της οποίας ο εργαζόμενος θα παίρνει αύξηση, θα γίνει με βάση τα έτη εργασίας που είχε ο μισθωτός πριν την 14η Φεβρουαρίου του […]
Περισσότερα

Νόμος 5053/2023: Το νέο εργασιακό νομοσχέδιο

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Ν. 5053/2023, με τίτλο: «Για την ενίσχυση της εργασίας - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 - Απλοποίηση ψηφιακών διαδικασιών και ενίσχυση της Κάρτας Εργασίας - Αναβάθμιση της επιχειρησιακής λειτουργίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και της Επιθεώρησης Εργασίας». Μερικές από τις […]
Περισσότερα

Ψηφιακή Οργάνωση του Χρόνου Εργασίας και Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση του υπ. Εργασίας σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος ψηφιακής κάρτας εργασίας.Με την ίδια απόφαση τροποποιείται και η απόφαση  40331/Δ1.13521/13-9-2019  σχετικά με τα στοιχεία των εργαζομένων που πρέπει να δηλωθούν. Αναλυτικά η απόφαση αναφέρει τα ακόλουθα: Μέρος ΑΕφαρμογή Συστήματος Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας - Υποχρέωση Καταχώρησης Ψηφιακών Στοιχείων σχετιζόμενων με το […]
Περισσότερα

Ποιές συλλογικές συμβάσεις εργασίας και διαιτητικές αποφάσεις ισχύουν υποχρεωτικά

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1892/90 οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ) δεσμεύουν τους εργαζόμενους και εργοδότες που είναι μέλη των συνδικαλιστικών οργανώσεων που συμβλήθηκαν για την σύναψη της ΣΣΕ. Δηλαδή οι όροι των ΣΣΕ είναι υποχρεωτικής εφαρμογής για μια επιχείρηση μόνο αν η επιχείρηση και οι εργαζόμενοι είναι μέλη οργανώσεων που υπέγραψαν την ΣΣΕ. […]
Περισσότερα

Πρόσφατες αλλαγές στις νομοθετικές απαιτήσεις για την ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Σε διάστημα λίγων μηνών μετά την έκδοση τις ΚΥΑ οικ. 16228/2017 και Φ15/οικ.62588/754/2017 , σχετικά με την εφαρμογή του Ν. 4442/2016 που αφορούσε το νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας, εκδόθηκαν οι απαιτούμενες Υπουργικές αποφάσεις προκειμένου να επανακαθοριστεί το Νομοθετικό πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία και των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα. Η νέα νομοθεσία είναι πλέον γεγονός […]
Περισσότερα

Μεταρρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις - Κατώτατος μισθός από 01/05/2022.

Δημοσιεύτηκε στις 19 Ιουνίου 2021 ο Νόμος 4808/2021 (ΦΕΚ Α’ 101, 19.06.2021), ο οποίος εισάγει σημαντικές μεταρρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις. Τα σημεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος όπως περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο νομοθετικό κείμενο έχουν ως εξής: Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας Θεσμοθετείται η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας, η οποία αντικαταθιστά το ΣΕΠΕ, με λειτουργική ανεξαρτησία, διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. […]
Περισσότερα

Φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος Παγκόσμιο εισόδημα και φορολογία.

Οι χώρες της ΕΕ ανταλλάσσουν τακτικά πληροφορίες για τη φορολογία εισοδήματος ώστε να διασφαλίζουν ότι οι φορολογούμενοι εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους και να καταπολεμούν τη φορολογική απάτη και τη φοροδιαφυγή. Όλο και πιο συχνά φορολογούμενοι λαμβάνουν επιστολές από την ελληνική φορολογική διοίκηση καλώντας τους να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις προκειμένου να συμπεριλάβουν εισοδήματα στο εξωτερικό. Η […]
Περισσότερα

Έννοια, φορολογικός και ασφαλιστικός χειρισμός των Πνευματικών Δικαιωμάτων

Τα πνευματικά δικαιώματα θεωρούνται εισόδημα από κεφάλαιο του άρθρου 35 του Ν. 4172/2013 γιατί αποτελούν περιουσιακό δικαίωμα. Ο όρος << δικαιώματα >> σημαίνει το εισόδημα που αποκτάται ως αντάλλαγμα για τη χρήση ή το δικαίωμα χρήσης , των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί λογοτεχνικού, καλλιτεχνικού ή επιστημονικού έργου, συμπεριλαμβανομένων των κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών , μαγνητοταινιών […]
Περισσότερα

Copyright © 2020 Bluemind.gr

| Κατασκευή ιστοσελίδaς 
Bluemind.gr